تاریخچه امتیازات


یکشنبه, آوریل 26 2020
  • +1 به بحث مشکل واتس اپ پاسخ دادند.
شنبه, آوریل 25 2020
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد مشکل واتس اپ
دوشنبه, آوریل 6 2020
  • +1 به بحث کارت صدا پاسخ دادند.
  • +1 یک پاسخ از بحث Re: کارت صدا را دوست داشتند.
یکشنبه, آوریل 5 2020
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد کارت صدا
جمعه, ژانویه 8 2016
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد مشکل با تبلت