تاریخچه امتیازات


سه شنبه, می 26 2020
 • +1 به بحث مشکل Fps پایین با گرافیک گیمینگ بالا پاسخ دادند.
دوشنبه, می 25 2020
 • +1 به بحث انتخاب مانیتور پاسخ دادند.
 • +1 پاسخ به عنوان جواب بحث بستن سیستم پذیرفته شد
 • +1 به بحث بستن سیستم پاسخ دادند.
 • +1 یک پاسخ از بحث Re: انتخاب مانیتور را دوست داشتند.
 • +1 به بحث بستن سیستم پاسخ دادند.
جمعه, می 22 2020
 • +1 یک پاسخ از بحث Re: انتخاب مانیتور را دوست داشتند.
پنج شنبه, می 21 2020
 • +1 به بحث انتخاب مانیتور پاسخ دادند.
 • +1 به بحث انتخاب مانیتور پاسخ دادند.
 • +1 به بحث انتخاب مانیتور پاسخ دادند.
چهارشنبه, می 20 2020
 • +1 به بحث انتخاب مانیتور پاسخ دادند.
 • +1 به بحث دمای 90 درجه cpu ryzen 7 2700xو گرافیک RX 580???? پاسخ دادند.
جمعه, می 8 2020
 • +1 به بحث برای پردازنده INTEL Core i7-9700K با اورکلاک خنک کننده ابی بهتر است یا بادی (بسیار فوری) پاسخ دادند.
چهارشنبه, می 6 2020
 • +1 به بحث برای پردازنده INTEL Core i7-9700K با اورکلاک خنک کننده ابی بهتر است یا بادی (بسیار فوری) پاسخ دادند.
دوشنبه, می 4 2020
 • +1 به بحث مشاوره خرید کامپیوتر پاسخ دادند.
شنبه, آوریل 25 2020
 • +1 پاسخ به عنوان جواب بحث تفاوت مدل های پردازنده های Intel پذیرفته شد
 • +1 به بحث تفاوت مدل های پردازنده های Intel پاسخ دادند.
جمعه, آوریل 24 2020
 • +1 به بحث راهنمایی خرید کیس پاسخ دادند.
 • +1 به بحث راهنمایی خرید کیس پاسخ دادند.
شنبه, آوریل 18 2020
 • +1 پاسخ به عنوان جواب بحث خاموش شدن مانیتور در هنگام بازی و پیغام power saving mode پذیرفته شد