تاریخچه امتیازات


پنج شنبه, مارس 15 2018
  • +1 به بحث کارت گرافیک ارزون برای نمایش سه مانیتور به صورت همزمان پاسخ دادند.
  • +1 یک پاسخ از بحث Re: کارت گرافیک ارزون برای نمایش سه مانیتور به صورت همزمان را دوست داشتند.
شنبه, مارس 10 2018
  • +1 به بحث **مشورت برای ارتقاء سیستم برای گیمینگ تا سقف 3.5 ملیون یا خرید ps4 pro (فوری)* پاسخ دادند.
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد کارت گرافیک ارزون برای نمایش سه مانیتور به صورت همزمان