تاریخچه امتیازات


پنج شنبه, ژانویه 9 2020
 • +1 به بحث هنگ ویندوز با نصب گرافیک جیفورس GT 210 پاسخ دادند.
چهارشنبه, می 11 2016
 • +1 به بحث خرید هدفون پاسخ دادند.
سه شنبه, می 10 2016
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد خرید هدفون
شنبه, دسامبر 12 2015
 • +1 به بحث راهنمایی یرای خرید مانیتور پاسخ دادند.
 • +1 به بحث راهنمایی یرای خرید مانیتور پاسخ دادند.
جمعه, دسامبر 11 2015
 • +1 به بحث راهنمایی یرای خرید مانیتور پاسخ دادند.
 • +1 به بحث راهنمایی یرای خرید مانیتور پاسخ دادند.
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد راهنمایی یرای خرید مانیتور
سه شنبه, دسامبر 8 2015
 • +1 یک پاسخ از بحث Re: خرید گرافیک را دوست داشتند.
 • +1 یک پاسخ از بحث Re: خرید گرافیک را دوست داشتند.
 • +1 یک پاسخ از بحث Re: خرید گرافیک را دوست داشتند.
 • +1 یک پاسخ از بحث Re: خرید گرافیک را دوست داشتند.
چهارشنبه, اکتبر 28 2015
 • +1 به بحث خرید گرافیک پاسخ دادند.
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد خرید گرافیک
چهارشنبه, اکتبر 7 2015
 • +1 به بحث خرید کیس(هارد و رایتر خودم دارم) پاسخ دادند.
سه شنبه, اکتبر 6 2015
 • +1 به بحث خرید کیس(هارد و رایتر خودم دارم) پاسخ دادند.
دوشنبه, اکتبر 5 2015
 • +1 به بحث خرید کیس(هارد و رایتر خودم دارم) پاسخ دادند.
 • +1 به بحث خرید کیس(هارد و رایتر خودم دارم) پاسخ دادند.
 • +1 به بحث خرید کیس(هارد و رایتر خودم دارم) پاسخ دادند.
 • +1 به بحث خرید کیس(هارد و رایتر خودم دارم) پاسخ دادند.