تاریخچه امتیازات


دوشنبه, سپتامبر 21 2020
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد صدای خیلی عجیب شبیه drrrrrrrrrrrrr از کامپیوترم لطفا کمکم کنید
سه شنبه, جولای 7 2020
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد مشکل عجیب کیسم
یکشنبه, جون 14 2020
  • +1 یک پاسخ از بحث Re: صدای بسیار عجیب داخل کیس ( بسیار فوری ) را دوست داشتند.
  • +1 به بحث صدای بسیار عجیب داخل کیس ( بسیار فوری ) پاسخ دادند.
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد صدای بسیار عجیب داخل کیس ( بسیار فوری )
پنج شنبه, می 28 2020
  • +1 یک پاسخ از بحث Re: ترس از روشن کردن کامپیوتر را دوست داشتند.
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد آیا زدن چسب به سیم های داخل کیس برای جمع و جور کردن خوب است؟
یکشنبه, می 24 2020
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد ترس از روشن کردن کامپیوتر
  • +1 به بحث سوت کشیدن پاور کولرمستر پاسخ دادند.
  • +1 به بحث افت ناگهانی fps پاسخ دادند.