تاریخچه امتیازات


چهارشنبه, دسامبر 11 2019
  • +1 به بحث مصرف زیاد سی پی یو پاسخ دادند.
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد سازگاری قطعات
  • +1 به بحث مصرف زیاد سی پی یو پاسخ دادند.
  • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد سازگاری مینبرد با کارت گرافیک