تاریخچه امتیازات


شنبه, می 16 2020
 • +1 به بحث نخوندن رم توی اسلات سوم و چهارم پاسخ دادند.
یکشنبه, می 10 2020
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد نخوندن رم توی اسلات سوم و چهارم
 • +1 به بحث بالا بودن دمای سی پی یو و راهنمای خرید خنک کننده پاسخ دادند.
جمعه, می 8 2020
 • +1 به بحث بالا بودن دمای سی پی یو و راهنمای خرید خنک کننده پاسخ دادند.
پنج شنبه, می 7 2020
 • +0 بحث خودشان را حل کردند, دمای سی پی یو
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد بالا بودن دمای سی پی یو و راهنمای خرید خنک کننده
 • +1 به بحث تنظیمات گرافیکی بازی پاسخ دادند.
چهارشنبه, آوریل 22 2020
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد تنظیمات گرافیکی بازی
 • +1 به بحث دمای سی پی یو پاسخ دادند.
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد دمای سی پی یو
جمعه, مارس 27 2020
 • +1 به بحث ارور اجرا نشدن اپیکیشن در ماشین مجازی پاسخ دادند.
پنج شنبه, مارس 26 2020
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد ارور اجرا نشدن اپیکیشن در ماشین مجازی
پنج شنبه, ژانویه 2 2020
 • +1 به بحث راهنمای خرید ssd پاسخ دادند.
 • +1 به یک پاسخ در بحث رای داده راهنمای خرید ssd
چهارشنبه, ژانویه 1 2020
 • +1 به بحث راهنمای خرید ssd پاسخ دادند.
سه شنبه, دسامبر 31 2019
 • +2 بحث جدیدی ایجاد کرد راهنمای خرید ssd
جمعه, دسامبر 13 2019
 • +1 به یک پاسخ در بحث رای داده مصرف زیاد سی پی یو
 • +1 یک پاسخ از بحث Re: مصرف زیاد سی پی یو را دوست داشتند.
پنج شنبه, دسامبر 12 2019
 • +1 به یک پاسخ در بحث رای داده مصرف زیاد سی پی یو
 • +1 به یک پاسخ در بحث رای داده مصرف زیاد سی پی یو