نرم افزار کاربردی One Drive

توسط

نرم افزار کاربردی One Drive
دانلود ( xap, 3.09 MB ) onedrive.xap

یک نرم افزار خوب برای دسترسی به فضای سرویس ابری برای ذخیره اطلاعات و استفاده در هر زمان. این نرم افزار در گذشته به نام Sky Drive شناخته می شد.