نرم افزار ویندوزفونی بانک سامان

توسط

نرم افزار ویندوزفونی بانک سامان
دانلود ( xap, 3.98 MB ) samanak.xap

در صورت داشتن شماره مشتری و رمز موبایل بانک در بانک سامان، شما می توانید ترکنشهای بانکی زیر را از طریق این برنامه انجام دهید: دریافت موجودی از کارت و سپرده، انتقال وجه بین کارتها و سپرده ها، پرداخت قبوض، دریافت صورتحساب کارت و سپرده