نرم افزار کاربردی پاک کردن کامل درایور AMD و NVIDIA

در نرم افزارهای کاربردی سیستم

نرم افزار کاربردی پاک کردن کامل درایور AMD و NVIDIA
دانلود ( zip ) DDU18.0.3.3.zip

اگر می خواهید کارت گرافیک AMD خود را با یک کارت گرافیک NVIDIA عوض کنید اما مشکل شما این است که درایور قبلی کارت گرافیک شما با Uninstall کردن آن به طور کامل پاک نشود حتما این نرم افزار کم حجم را برای پاک کردن کامل درایو خود استفاده کنید.