نسخه 32 بیتی سرویس پک 1 ویندوز هفت

در نرم افزارهای کاربردی سیستم

نسخه 32 بیتی سرویس پک 1 ویندوز هفت
دانلود ( exe, 537.81 MB ) windows6.1-KB976932-X86.exe

سرویس پک یک (Service Pack 1) ویندوز هفت نسخه 32 بیتی برای برطرف کردن مشکلات این نسخه از ویندوز.