نسخه 64 بیتی سرویس پک 1 ویندوز هفت

در نرم افزارهای کاربردی سیستم

نسخه 64 بیتی سرویس پک 1 ویندوز هفت
دانلود ( exe, 903.20 MB ) windows6.1-KB976932-X64.exe

سرویس پک یک (Service Pack 1) ویندوز هفت نسخه 64 بیتی برای برطرف کردن مشکلات این نسخه از ویندوز.