نسخه 4.6.2 برنامه .NET Framework محبوب

در نرم افزارهای کاربردی سیستم

نسخه 4.6.2 برنامه .NET Framework
دانلود ( exe, 59.14 MB ) NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

نرم افزار .Net Framework یکی از موارد ضروری برای سیستم شما است که با استفاده از آن بسیاری از برنامه قابل اجرا خواهند بود. نسخه آخر Client این برنامه را می توانید هم اکنون دانلود کنید.