نرم افزار تست نفوذپذیری باگ های meltdown و inSpectre محبوب

در نرم افزارهای کاربردی سیستم Tagged in bug, inspectre, intel, meltdown

نرم افزار تست نفوذپذیری باگ های meltdown و inSpectre
دانلود ( exe, 125 KB ) InSpectre-V8.exe

یک نرم افزار کاربردی که با استفاده از آن می توانید به راحتی بفهمید که کامپیوتر شما در مقابل دو باگ Meltdown و inSpectre چه وضعیتی دارد.