نرم افزار تست گرافیک 3DMark 11 نسخه 1.0.132

توسط

نرم افزار تست گرافیک 3DMark 11 نسخه 1.0.132
دانلود ( zip, 259.27 MB ) 3DMark11-v1-0-132.zip

آخرین نسخه نرم افزار تست گرافیکی 3D Mark 11 که برای تمام سخت افزارهای جدید بهینه شده است. نسخه 1.0.5 آخرین نسخه ارائه شده از این نرم افزار است.