تست گرافیک و پردازنده Cinebench R15 Extreme

توسط

تست گرافیک و پردازنده Cinebench R15 Extreme
دانلود ( zip, 80.66 MB ) Cinebenchr15_extreme_mod.zip

Cinebench واقعا نیاز به تعریف ندارد. این نرم افزار یکی از بهترین گزینه ها برای تست کارایی پردازنده و کارت گرافیک است.