تست 4K گرافیکی Carzilla

توسط

تست 4K گرافیکی Carzilla
دانلود ( zip, 500.91 MB ) Catzilla4K_2.0.zip

نرم افزار تست گرافیکی جدید که در آن بسیاری از قابلیت های کارت گرافیکی شما به چالش کشیده می شود. این نرم افزار تست یکی از جدیدترین تست های کارایی کارت گرافیک است.